تمرینات فانکشنال

تمرینات فانکشنال چیست؟

/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

ورزش فانکشنال ، رشته ای جدید در باشگاه ها است، که به افزایش قدرت بدنی و استقامت کمک می کند. استفاده از تمرین هایی که تمرکز در تناسب اندام را روی تمرینات کاربردی تر تمام بدن متمرکز میکند...