انواع ماساژور

انواع ماساژور

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1

ماساژور ها انواع و مدل های مختلفی دارد اما کاربرد همه ی آن ها یکسان است و همگی خستگی را از بدنمان خارج می کنند. باید به این نکته اشاره نمود که ماساژ ها به ماساژ دستی معروف می باشند و هنوزه در خیلی از مکان ها افرادی هستند که مراجعه کنندگان خود را آنجور که می خواهند ماساژ می دهند اما با پیشرفت تکنولوژی و عصر دیجیتال، بیشتر مردم از دستگاه های ماساژ دهنده یا ماساژور استفاده می کنند.ماساژور ها به دو دسته برقی و معمولی یا دستی تقسیم بندی می شوند که هر کدام از ویژگی های خاصی بر خوردار می باشند. ماساژور های برقی استفاده بسیار راحتی دارند و معمولا نیازی نیست که فرد انرژی زیادی را برای ماساژ دادن خود صرف کند.