انواع تمرینات با توپ فیتنس

تمرینات با توپ فیتنس بسیار متنوع است و می تواند برای کمک به افرادی که تازه شروع به ورزش کرده اند و همچنین ورزشکاران با تجربه مورد استفاده قرار گیرد. مبتدیان می توانند از تمرینات با توپ فیتنس برای تمرین روی تکنیک اسکوات استفاده کنند. اگر آنها توپ بدنسازی را بین دیوار و کمر خود قرار دهند، می توان از آن برای حمایت از کمر و افزایش دامنه حرکتی در حرکت اسکوات استفاده کرد. حتی فقط نشستن روی توپ بدنسازی برای یادگیری هماهنگی و تعادل اولیه و کمک به افراد برای افزایش آگاهی از موقعیت و حرکت بدن خود عالی است. تمرینات با توپ فیتنس برای ورزشکاران پیشرفته تر می تواند با اضافه کردن یک سطح بی ثباتی بیشتر، چالش تمرینات را به روشی جدید و بالقوه افزایش دهد.

انواع تمرینات با توپ فیتنس

تمرینات با توپ فیتنس

 • کرانچ با توپ فیتنس
  به پشت روی توپ دراز بکشید، زانوها را در حالت 90 درجه خم کرده و پاها را محکم روی زمین قرار دهید. انگشتان خود را روی شقیقه های خود قرار دهید و به پشت توپ تکیه دهید تا شکم شما کشیده شود. بازدم کنید، سپس شکم خود را منقبض کنید تا تنه شما بالا بیاید. در بالا مکث کنید. این حرکت در مورد کیفیت انقباض عضلات است بنابراین سرعت را آهسته و کنترل کنید. این تمرین یکی از معروف ترین انواع تمرینات با توپ فیتنس است.
 • کرانچ معکوس با توپ فیتنس
  توپ را بین ساق پا و پشت ران نگه دارید. باسن خود را بر روی زمین خم کرده و زانوها را به سمت سینه خود بیاورید. در بالا مکث کنید، سپس زانو ها را به آرامی پایین بیاورید تا شروع شود.
 • کرانچ چرخشی با توپ فیتنس
  به پشت روی توپ دراز بکشید، پاهایتان را روی زمین صاف بگذارید و با انگشتانتان به شقیقه های خود دست بزنند. سطح فوقانی شکم خود را منقبض کنید تا تنه خود را از توپ بالا بیاورد. وقتی به یک طرف پیچیدید مکث کنید، سپس تا انتهای دیگر بپیچید و مکث کنید. برای تکمیل یک تکرار به ابتدا بازگردید.
 • پلانک با توپ فیتنس
  وزن خود را روی آرنج های خود روی توپ قرار دهید. بدن خود را در حالت مستقیم از سر تا پنجه نگهدارید. بدون این که باسن شما دچار افتادگی شود. بدن خود را در همان پوزیشن به مدت زمان 30 ثانیه نگهدارید. پلانک با توپ فیتنس در میان انواع تمرینات با توپ فیتنس بسیار محبوب است.
 • حرکت چرخشی روسی با توپ فیتنس
  در حالی که پشت بالاتنه خود را بر روی توپ بدنسازی تکیه داده اید، دراز بکشید و بازوها را مستقیماً بالای سینه و دست ها را در کنار هم قرار دهید. بازوهای خود را صاف و یکجا نگه دارید، تنه خود را به یک طرف بچرخانید تا دستان خود را به سمت زمین پایین بیاورید. مکث کنید، سپس به طرف دیگر بپیچید و مکث کنید. برای تکمیل یک تکرار به ابتدا بازگردید.
 • حرکت برشی با توپ فیتنس
  بدن خود را در یک خط مستقیم نگه دارید و پاها را روی توپ قرار دهید، دست ها را زیر شانه ها قرار دهید. زانوها را به سمت قفسه سینه بکشید، سپس آنها را به حالت اول برگردانید بدون اینکه اجازه دهید باسن شما افتاده شود.
 • رول با توپ فیتنس
  رول از جمله تمرینات با توپ فیتنس است که بیشتر توسط افراد حرفه ای استفاده می شود. جلوی توپ فیتنس زانو بزنید و ساعد خود را در نزدیکترین حالت به توپ قرار دهید. بازوهای خود را دراز کنید تا توپ را به جلو بچرخانید، از عضلات شکم خود برای کنترل تکان خوردن و ثابت نگه داشتن بدن خود استفاده کنید. سپس دوباره آن را به آرامی به عقب بچرخانید تا به حالت اولیه بازگردد و پشت خود را در تمام طول مدت تمرین صاف نگه دارید.
 • قیچی پا با توپ فیتنس
  توپ را روی زمین بین پاهای خود نگه دارید. قسمت پایین بدن خود را به یک طرف و سپس به طرف دیگر بچرخانید. ادامه دهید، و به صورت متناوب به اطراف بچرخید.
 • پلانک جانبی با توپ فیتنس
  یک آرنج خود را روی توپ قرار دهید. بدن خود را در یک خط مستقیم از سر تا پا نگه دارید. این موقعیت را برای 30 تا 60 ثانیه حفظ کنید بدون اینکه اجازه دهید باسن شما افتاده شود.
 • شیب با توپ فیتنس
  تمرین را با فشار بالا شروع کنید اما کف دست خود را روی توپ بدنسازی، به عرض شانه باز کنید. قفسه سینه خود را محکم نگه دارید و آرنج های خود را خم کنید تا قفسه سینه به سمت توپ پایین بیاید.
 • دراز نشست با توپ فیتنس
  توپ را بین پاهای خود نگه دارید، دستها و پاها را صاف نگه دارید. پاها و بازوها را با هم بلند کنید تا توپ را از پاها و دست ها عبور دهید. دست ها و پاهای خود را به آرامی پایین بیاورید، توپ را به جلو و عقب ارسال کنید. تمرینات با توپ فیتنس می تواند چالش بیشتری به تمرین اصلی بدهد، و این مورد یکی از محبوب ترین این چالش ها است.
 • پرس سینه با توپ فیتنس
  دراز بکشید و دمبل خود را با پشت روی توپ نگه دارید و زانوها را در حالت 90 درجه خم کرده و پاها را روی زمین قرار دهید. با بازوهای صاف و وزنه های بالای سر شروع کنید. آرنج ها را خم کنید تا به سینه بیایند، سپس به عقب فشار دهید. مشاهده انواع توپ های ورزشی در فروشگاه ورزشی آنلاین اسپرت کالا.

تمرینات با توپ فیتنس