ورزش تی آر ایکس چیست؟

استفاده از حرکات تی آر ایکس به عنوان یک روش نوین برای ورزش در خانه جهت بدنسازی و تناسب اندام شناخته می شود که می تواند جایگزین مناسبی برای دمبل ها، وزنه ها و دستگاه های بدنسازی باشد. امروزه می توانید تسمه های زرد و سیاه تی آر ایکس را در هر باشگاهی پیدا کنید.امکانات مورد نیاز جهت انجام ورزش با تی آر ایکس تنها بند TRX و وزن خودتان است؛ این ورزش برای همه افراد در هر سطحی از آمادگی بدنی که باشند، تازه کار باشند یا باتجربه، مناسب است، زیرا برای کاهش یا افزایش دادن شدت تمرینات کافیست وضعیت خود را تغییر دهید. تی آر ایکس یک تمرین کافی و سریع برای تمامی عضلات بدن ارائه می دهد.مشاهده همه محصوات فروشگاه ورزشی آنلاین اسپرت کالا

تی آر ایکس چیست؟

تی آر ایکس به معنای "تمرینات مقاومتی کل بدن" می باشد، یک روش نوین در دنیای ورزش که از تمریناتی بر پایه تعادل و وزن بدن بهره می برد. این بند ها قابلیت نصب به دیوار یا سقف را دارد که ورزشکار به واسطه آنها تمرین می کند، این تمرینات برای همه مناسب است.


مزایای استفاده از تی آر ایکس:

 • یک تمرین سریع و موثر برای کل بدن است؛ با استفاده از تی آر ایکس می توانید اهدافی همانند کاهش وزن، بهبود استقامت، افزایش قدرت عضلانی یا افزایش انعطاف پذیری را دنبال کرد.
 • شکم و کمر را قوی و ورزیده می کند؛ میان تن قوی یعنی به واسطه تمرینات مختلف، عضلات شکمی، پشت، باسن و لگن خود را تقویت کنید؛ به این ترتیب از کمر درد در امان می مانید، و ظاهر بهتری پیدا خواهید کرد.
 • برای همه ورزشکاران با هر سطح و سابقه تمرینی مناسب است؛ تی آر ایکس قابلیت تنظیم شدن برای افزایش یا کاهش شدت تمرینات دارد، پس یک روش کم خطر تمرینی برای همه ورزشکاران خواهد بود.

تعدادی از تمرینات با استفاده از تی آر ایکس:

حرکت شنا سوئدی: 

این یک حرکت در سطح مبتدی است که عضلات شانه، سینه و بازوها را هدف قرار می دهد.

 1. ابتدا پاها را در داخل تسمه قرار دهید به نحوی که پنجه پاها به سمت پایین باشد.
 2. بدن باید راست و مستقیم باشد، وزن بدن را روی دست ها متمرکز کنید.
 3. دست ها را به اندازه ای باز کنید که هنگام پایین رفتن، سینه و شانه هایتان بین دستها قرار بگیرد.
 4. آرنج را خم کرده و به آرامی پایین بروید.

در این تمرین سینه و شانه ها خیلی خوب به کار گرفته می شوند.

حرکت پرس سینه: 

این یک حرکت مبتدی برای هدف قرار دادن عضلات بازو و سینه است.

 1. پاهایتان را از عرض شانه بازتر کنید و پشت به تسمه های تی آر ایکس بایستید.
 2. دسته تسمه ها را گرفته و بدن را به جلو متمایل کنید تا جایی که زاویه 40 الی 45 درجه با زمین پیدا کنید.
 3. با فشار آوردن به تسمه ها، آرنج ها را راست کرده و سعی کنید یک حرکت پرس سینه را انجام دهید.
 4. در این تمرین، بازو و سینه حسابی تحت فشار قرار می گیرد.

حرکت قایقی: 

یک حرکت در سطح مبتدی استکه عضلات شکم، شانه و دوسر بازو را هدف قرار می دهد.

 1. دسته تسمه ها را بگیرید به طوری که کف دست ها رو به یکدیگر باشد.
 2. به طرف عقب متمایل شوید به گونه ای که وزن بدن روی پاشنه پاها متمرکز شود.
 3. بدن باید زاویه 45 درجه با زمین داشته باشد.
 4. دستها را به صورت مستقیم در جلوی بدن بگیرید.
 5. آرنج ها را خم کنید.
 6. حالا با استفاده از نیروی تولید شده از عضلات درگیر در تمرین، بدن را بالا بکشید به نحوی که دست ها کنار بالاتنه به سینه برسد.
 7. این تمرین می تواند عضلات پشت قوی برای شما به همراه داشته باشد.

حرکت قایقی تک دست: 

یک حرکت در سطح پیشرفته است، که عضلات پشت، شکم، شانه و دوسر بازو را هدف قرار می دهد.این حرکت را زمانی انجام دهید که در انجام حرکت قایقی (حرکت قبلی) به مهارت رسیده باشید، تنها تفاوت بین این حرکت با حرکت قبلی این است که با یک دست انجام می شود.

حرکت تمساح: 

این حرکت در سطح متوسط قرار می گیرد برای هدف قرار دادن شانه ها و پشت استفاده می شود.

 1. هر دو دستگیره تسمه را در دست بگیرید.
 2. بدن را در حالت مورب قرار دهید به گونه ای که دست ها جمع و در حالت کشیده باشد.
 3. یکی از زانوها خم و دیگری صاف باشد.
 4. سپس به سمت بالا حرکت کنید.
 5. یکی از دست ها را بالا و دست دیگر را به سمت پایین متمایل کنید.
 6. این حرکت را در هر دفعه با یک دست انجام دهید.

حرکت شنا سوئدی اتمیک: 

این حرکت در سطح پیشرفته قرار دارد، هدف آن عضلات سینه، شانه، بازوها و شکم است.
این حرکت مشابه شنا سوئدی است، با این تفاوت که بایستی زانوها را خم کرده و پاها را به بدن نزدیک کنید، چند لحظه در همین وضعیت بمانید و بعد به موقعیت اولیه برگردید.
در این حرکت بالاتنه و کل بدن به چالش کشیده می شود.

حرکت جلو بازو: 

این یک حرکت در سطح متوسط است که عضلات شکم و بازوها را به چالش می کشد.

 1. روبروی تسمه ها بایستید.
 2. دسته تسمه ها را گرفته و بدن را به سمت عقب بکشید.
 3. بدن بایستی با زمین شیب داشته باشد.
 4. کف دست ها رو به صورتتان باشد.
 5. آرنج ها را خم کرده و بدن را به سمت بالا بکشید، با این حرکت عضلات دوسر بازو را به کار می گیرید.
 6. حالا دست ها را به آرامی باز کرده و بدنتان را پایین ببرید.
 7. این حرکت را چندبار تکرار کنید.


سپاس از همراهی شما، سلامت باشید.